Tư vấn xây dựng hệ thống nhân sự

CHƯƠNG TRÌNH

TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ

(Theo khoa học phát triển tổ chức bền vững)

Một doanh nghiệp có sức cạnh tranh, năng động, sáng tạo, có khả năng đối ứng hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh trong thế kỷ 21, nhất định phải là một doanh nghiệp đã tối ưu hóa được “Hệ thống nhân sự” hướng đến nâng cao tính tự chủ của người lao động trong việc thực thi chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát hiện và xử lý vấn đề của doanh nghiệp.

Xây dựng “Hệ thống nhân sự” bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp sẽ giúp người lao động tự tin gắn bó, tận tâm cống hiến, thỏa sức sáng tạo, cạnh tranh công bằng, nỗ lực vì mục tiêu chung, đồng tâm và hợp lực vì tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên tinh thần kiến tạo “Hệ thống nhân sự” chuyên nghiệp, bài bản, giúp doanh nghiệp đối ứng hiệu quả với những biến động của môi trường kinh doanh trong thế kỷ 21. Trường doanh nhân EduPow trân trọng giới thiệu chương trình tư vấn “Xây dựng hệ thống nhân sự” theo khoa học phát triển tổ chức bền vững.

Mục tiêu của chương trình: Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hệ thống nhân sự hướng đến sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhằm cải thiện hiệu suất làm việc, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo khả năng đối ứng linh hoạt của doanh nghiệp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Cấu trúc hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp

  • Hệ thống cấp, bậc nhân sự
  • Hệ thống đánh giá nhân sự
  • Hệ thống lương – thưởng – phụ cấp nhân sự

Thời gian tư vấn: 12 tháng

Chi phí tư vấn: Được thống nhất giữa EduPow và Quý doanh nghiệp thông qua thảo luận và trao đổi trực tiếp.

EduPow mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với Quý công ty về chương trình này!

Liên hệ: 097 485 62 19

Trân trọng cảm ơn!

———————————–o0o———————————–

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!