Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tổng lượt tải: 3.367

Bộ tài liệu có đầy đủ văn bản hướng dẫn xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Văn hóa doanh nghiệp 1 109
Văn hóa doanh nghiệp 2 107
Văn hóa doanh nghiệp 3 108
Văn hóa doanh nghiệp 4 108
Kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp 110
Nghệ thuật quan sát đối tác kinh doanh của người Nhật 107
Tiêu chuẩn phân cấp văn hóa doanh nghiệp 108
Danh mục trọng số các yếu tố văn hóa doanh nghiệp 108
Danh mục các nghi lễ 108
Hướng dẫn xây dựng slogan cho công ty 108
Tài liệu huấn luyện văn hóa giao tiếp nơi công sở 108
Quy định về phong cách giao tiếp của cán bộ công nhân viên 107
Check list kiểm tra phong cách giao tiếp của nhân viên 108
Triết lý kinh doanh của doanh nghiệp 107
Mẫu triết lý về phương châm quản lý công ty 108
Bảng phân quyền cho toàn doanh nghiệp 110
Hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp 109
Các giá trị tính cách doanh nghiệp hướng tới 108
Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về văn hóa doanh nghiệp 109
Câu hỏi về lý tưởng, niềm tin, mức thỏa mãn của nhân viên về doanh nghiệp 109
Check list kiểm tra đạo đức doanh nghiệp 108
Check list tham quan và đánh giá văn hóa doanh nghiệp 110
Bảng đánh giá điểm phân cấp văn hóa doanh nghiệp 107
Bảng đánh giá văn hóa doanh nghiệp tham khảo 107
Văn hóa công sở của người Nhật 109
Sổ tay văn hóa doanh nghiệp 331
Hướng dẫn xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp 331
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!