Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tổng lượt tải: 3.426

Bộ tài liệu có đầy đủ văn bản hướng dẫn xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Văn hóa doanh nghiệp 1 112
Văn hóa doanh nghiệp 2 110
Văn hóa doanh nghiệp 3 111
Văn hóa doanh nghiệp 4 111
Kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp 112
Nghệ thuật quan sát đối tác kinh doanh của người Nhật 109
Tiêu chuẩn phân cấp văn hóa doanh nghiệp 110
Danh mục trọng số các yếu tố văn hóa doanh nghiệp 109
Danh mục các nghi lễ 110
Hướng dẫn xây dựng slogan cho công ty 110
Tài liệu huấn luyện văn hóa giao tiếp nơi công sở 111
Quy định về phong cách giao tiếp của cán bộ công nhân viên 110
Check list kiểm tra phong cách giao tiếp của nhân viên 110
Triết lý kinh doanh của doanh nghiệp 109
Mẫu triết lý về phương châm quản lý công ty 110
Bảng phân quyền cho toàn doanh nghiệp 112
Hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp 111
Các giá trị tính cách doanh nghiệp hướng tới 110
Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về văn hóa doanh nghiệp 111
Câu hỏi về lý tưởng, niềm tin, mức thỏa mãn của nhân viên về doanh nghiệp 111
Check list kiểm tra đạo đức doanh nghiệp 110
Check list tham quan và đánh giá văn hóa doanh nghiệp 112
Bảng đánh giá điểm phân cấp văn hóa doanh nghiệp 109
Bảng đánh giá văn hóa doanh nghiệp tham khảo 109
Văn hóa công sở của người Nhật 111
Sổ tay văn hóa doanh nghiệp 333
Hướng dẫn xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp 333
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!