Xây dựng từ điển năng lực cá nhân

Tổng lượt tải: 1.501

Bộ tài liệu gồm có các văn bản hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực cá nhân như: Quảng bá hình ảnh công ty, xây dựng quan hệ, định hướng khách hàng, giải quyết khiếu nại, định hướng hành động, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quảng bá hình ảnh công ty 109
Xây dựng quan hệ 108
Định hướng khách hàng 107
Kỹ năng giao tiếp 108
Kỹ năng bán hàng 106
Giải quyết khiếu nại 107
Sáng tạo 106
Định hướng hành động 106
Chính trực đáng tin cậy 106
Niềm tin can đảm 107
Xây dựng tin thần đồng đội 107
Cởi mở trong giao tiếp 108
Phong trào 106
Tổng hợp đánh giá năng lực 110
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!