Xây dựng từ điển năng lực cá nhân

Tổng lượt tải: 1.516

Bộ tài liệu gồm có các văn bản hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực cá nhân như: Quảng bá hình ảnh công ty, xây dựng quan hệ, định hướng khách hàng, giải quyết khiếu nại, định hướng hành động, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quảng bá hình ảnh công ty 111
Xây dựng quan hệ 109
Định hướng khách hàng 108
Kỹ năng giao tiếp 109
Kỹ năng bán hàng 107
Giải quyết khiếu nại 108
Sáng tạo 107
Định hướng hành động 107
Chính trực đáng tin cậy 107
Niềm tin can đảm 108
Xây dựng tin thần đồng đội 108
Cởi mở trong giao tiếp 109
Phong trào 107
Tổng hợp đánh giá năng lực 111
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!