Xây dựng từ điển năng lực cá nhân

Tổng lượt tải: 1.530

Bộ tài liệu gồm có các văn bản hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực cá nhân như: Quảng bá hình ảnh công ty, xây dựng quan hệ, định hướng khách hàng, giải quyết khiếu nại, định hướng hành động, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quảng bá hình ảnh công ty 112
Xây dựng quan hệ 110
Định hướng khách hàng 109
Kỹ năng giao tiếp 110
Kỹ năng bán hàng 108
Giải quyết khiếu nại 109
Sáng tạo 108
Định hướng hành động 108
Chính trực đáng tin cậy 108
Niềm tin can đảm 109
Xây dựng tin thần đồng đội 109
Cởi mở trong giao tiếp 110
Phong trào 108
Tổng hợp đánh giá năng lực 112
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!