Xây dựng BSC-KPI

Tổng lượt tải: 3.935

Bộ tài liệu gồm nhiều văn bản hướng dẫn xây dựng BSC-KPI trong doanh nghiệp như: Xây dựng chiến lược công ty theo BSC và KPI, bảng đánh giá KPI cấp công ty, xây dựng kế hoạch cá nhân theo BSC và KPI, bộ KPI-BSC phòng kho vận, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Xây dựng chiến lược công ty theo BSC và KPI (1) 220
Xây dựng chiến lược công ty theo BSC và KPI (2) 218
Xây dựng chiến lược đơn vị chức năng theo BSC và KPI (1) 219
Xây dựng kế hoạch cá nhân theo BSC và KPI 219
Bảng chiến lược chức năng Phòng nhân sự thực tế theo BSC và KPI (cty sản xuất) 218
Bảng đánh giá KPI cấp công ty (Cty sản xuất) 219
Bảng đánh giá KPI của Pacific (tham khảo) 62
Bộ KPI-BSC phòng kho vận (tham khảo) 84
Bộ KPI của công ty xây dựng (Tham khảo) 207
BSC-KPI marketing 107
KPI cấp công ty (ngành nông nghiệp) 206
KPI cho công nhân 218
KPI cho nhân viên theo dõi số liệu 206
KPI phòng quản lý nhân sự 219
KPI phòng kế toán 219
KPI trưởng phòng kinh doanh 219
KPIs cho phòng quản lý nhân sự 219
KPIs giám đốc sản xuất 219
Mục tiêu KPI của cá phòng ban 219
KPI nhóm bán sĩ 218
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!