Tư duy của nhà lãnh đạo

Tổng lượt tải: 143

Tư duy của nhà lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Các tố chất và kỹ năng của nhà lãnh đạo 13
Hình thành tư duy lãnh đạo trong 3 bước chuyển đổi lớn 13
Tư duy lãnh đạo - Quan niệm, cấu trúc và vai trò đối với QTLĐ 13
5 Bật mí thú vị về khả năng lãnh đạo 13
Tư duy khác biệt của nhà lãnh đạo giỏi 13
4 tư duy khác biệt của nhà lãnh đạo giỏi 13
Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược 13
Lối tư duy thành công cho nhà lãnh đạo 13
Tư duy quản lý của nhà lãnh đạo xuất sắc 13
Sức mạnh tập trung trong tư duy Lãnh đạo 13
3 bẫy tư duy nhà lãnh đạo cần tránh để phát huy tối đa năng lực 13
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!