Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo

Tổng lượt tải: 181

Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Phong cách lãnh đạo 18
Trắc nghiệm phòng cách lãnh đạo 1 18
Bảng câu hỏi tự đánh giá khả năng lãnh đạo 17
Trắc nghiệm phòng cách lãnh đạo 2 18
Tự đánh giá phong cách lãnh đạo theo mô hình la bàn 17
Trắc nghiệm quản lý hay lãnh đạo 17
Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào 17
5 cấp độ lãnh đạo 18
Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo 12
Bài tập trắc nghiệm phong các giải quyết mâu thuẫn 12
Trắc nghiệm tính cách cá nhân 17
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!