Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo

Tổng lượt tải: 192

Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Phong cách lãnh đạo 19
Trắc nghiệm phòng cách lãnh đạo 1 19
Bảng câu hỏi tự đánh giá khả năng lãnh đạo 18
Trắc nghiệm phòng cách lãnh đạo 2 19
Tự đánh giá phong cách lãnh đạo theo mô hình la bàn 18
Trắc nghiệm quản lý hay lãnh đạo 18
Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào 18
5 cấp độ lãnh đạo 19
Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo 13
Bài tập trắc nghiệm phong các giải quyết mâu thuẫn 13
Trắc nghiệm tính cách cá nhân 18
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!