Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo

Tổng lượt tải: 225

Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Phong cách lãnh đạo 22
Trắc nghiệm phòng cách lãnh đạo 1 22
Bảng câu hỏi tự đánh giá khả năng lãnh đạo 21
Trắc nghiệm phòng cách lãnh đạo 2 22
Tự đánh giá phong cách lãnh đạo theo mô hình la bàn 21
Trắc nghiệm quản lý hay lãnh đạo 21
Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào 21
5 cấp độ lãnh đạo 22
Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo 16
Bài tập trắc nghiệm phong các giải quyết mâu thuẫn 16
Trắc nghiệm tính cách cá nhân 21
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!