Tài liệu hướng dẫn đào tạo nội bộ

Tổng lượt tải: 104

Tài liệu hướng dẫn đào tạo nội bộ (Bộ tài liệu do công tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình tham dự đào tạo nội bộ 19
Bên bản tham dự đào tạo nội bộ 17
Thông báo hướng dẫn lập và triển khai đào tạo nội bộ tại đơn vị 16
Khảo sát đào tạo nội bộ 18
Hướng dẫn chấm điểm đào tạo nội bộ 18
Phụ lục hướng dẫn đào tạo nội bộ 16
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!