Tài liệu hướng dẫn đào tạo nội bộ

Tổng lượt tải: 120

Tài liệu hướng dẫn đào tạo nội bộ (Bộ tài liệu do công tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình tham dự đào tạo nội bộ 22
Bên bản tham dự đào tạo nội bộ 19
Thông báo hướng dẫn lập và triển khai đào tạo nội bộ tại đơn vị 19
Khảo sát đào tạo nội bộ 20
Hướng dẫn chấm điểm đào tạo nội bộ 21
Phụ lục hướng dẫn đào tạo nội bộ 19
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!