Tài liệu hướng dẫn cách xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Tổng lượt tải: 71

Bộ tài liệu hướng dẫn cách xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp (Tài liệu do công sự của EduPow mua từ website https://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy tắc xây dựng giá trị cốt lõi 18
Tầm nhình sứ mệnh giá trị cốt lõi 17
Giá trị cốt lõi của công ty 18
Tài liệu đào tạo giá trị cốt lõi 18
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!