Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Production

Tổng lượt tải: 107

Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Production (Bộ tài liệu do cộng sự của EduPow mua lại từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Khái niệm quản trị tinh gọn Lean 13
Hướng dẫn quy trình xây dựng Lean 13
Quy trình tin gọn Lean - Làm thế nào để bắt đầu 11
Cải tiến quy trình kinh doanh bằng mô hình chỗi giá trị - VSM 11
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng mô hình Just In Time 11
Kanban - Phương pháp quản trị kinh điển của người Nhật 12
Tăng năng suất lao động với công cụ 5S 12
Phương thức 5S và quản lý bằng hình ảnh 12
Những lãng phí doanh nghiệp phải loại bỏ 12
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!