Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Production

Tổng lượt tải: 125

Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Production (Bộ tài liệu do cộng sự của EduPow mua lại từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Khái niệm quản trị tinh gọn Lean 15
Hướng dẫn quy trình xây dựng Lean 15
Quy trình tin gọn Lean - Làm thế nào để bắt đầu 13
Cải tiến quy trình kinh doanh bằng mô hình chỗi giá trị - VSM 13
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng mô hình Just In Time 13
Kanban - Phương pháp quản trị kinh điển của người Nhật 14
Tăng năng suất lao động với công cụ 5S 14
Phương thức 5S và quản lý bằng hình ảnh 14
Những lãng phí doanh nghiệp phải loại bỏ 14
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!