Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Production

Tổng lượt tải: 116

Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình Lean Production (Bộ tài liệu do cộng sự của EduPow mua lại từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Khái niệm quản trị tinh gọn Lean 14
Hướng dẫn quy trình xây dựng Lean 14
Quy trình tin gọn Lean - Làm thế nào để bắt đầu 12
Cải tiến quy trình kinh doanh bằng mô hình chỗi giá trị - VSM 12
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng mô hình Just In Time 12
Kanban - Phương pháp quản trị kinh điển của người Nhật 13
Tăng năng suất lao động với công cụ 5S 13
Phương thức 5S và quản lý bằng hình ảnh 13
Những lãng phí doanh nghiệp phải loại bỏ 13
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!