Slides bài giảng kỹ năng thuyết trình

Tổng lượt tải: 865

Bộ tài liệu gồm nhiều slides bài giảng kỹ năng thuyết trình như: Kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn ngữ, công cụ trực quan, chuẩn bị trang chiếu, nhận xét thuyết trình, bài hát thuyết trình, kết luận thuyết trình, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Chuẩn bị thuyết trình 109
Cấu trúc bài thuyết trình 108
Giao tiếp phi ngôn ngữ 108
Công cụ trực quan 108
Chuẩn bị trang chiếu 108
Nhận xét thuyết trình 108
Bài hát thuyết trình 108
Kết luận thuyết trình 108
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!