Slides bài giảng kỹ năng thuyết trình

Tổng lượt tải: 857

Bộ tài liệu gồm nhiều slides bài giảng kỹ năng thuyết trình như: Kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn ngữ, công cụ trực quan, chuẩn bị trang chiếu, nhận xét thuyết trình, bài hát thuyết trình, kết luận thuyết trình, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Chuẩn bị thuyết trình 108
Cấu trúc bài thuyết trình 107
Giao tiếp phi ngôn ngữ 107
Công cụ trực quan 107
Chuẩn bị trang chiếu 107
Nhận xét thuyết trình 107
Bài hát thuyết trình 107
Kết luận thuyết trình 107
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!