Slides bài giảng kỹ năng thay đổi bản thân

Tổng lượt tải: 392

Bộ tài liệu gồm có các slides bài giảng kỹ năng thay đổi bản thân, nguyên tắc 5N, tháp nhu cầu Maslow, nghệ thuật sống, sống có mục đích, kỹ năng thay đổi bản thân, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nguyên tắc 5N 52
Tháp nhu cầu Maslow 52
Tổng quan khóa học 46
Tư duy tích cực 50
Tư duy thành công 46
Tư duy hạnh phúc 48
Tư duy thay đổi 49
Tư duy mục đích sống 49
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!