Slides bài giảng kỹ năng thay đổi bản thân

Tổng lượt tải: 361

Bộ tài liệu gồm có các slides bài giảng kỹ năng thay đổi bản thân, nguyên tắc 5N, tháp nhu cầu Maslow, nghệ thuật sống, sống có mục đích, kỹ năng thay đổi bản thân, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nguyên tắc 5N 48
Tháp nhu cầu Maslow 48
Tổng quan khóa học 43
Tư duy tích cực 46
Tư duy thành công 42
Tư duy hạnh phúc 44
Tư duy thay đổi 45
Tư duy mục đích sống 45
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!