Slides bài giảng kỹ năng PR

Tổng lượt tải: 444

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng PR.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Báo chi Việt Nam 74
PR là gì 74
Phát biểu trước công chúng 74
Quan hệ báo chí 74
Thông cáo báo chí 74
Truyền thông là gì 74
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!