Slides bài giảng kỹ năng PR

Tổng lượt tải: 438

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng PR.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Báo chi Việt Nam 73
PR là gì 73
Phát biểu trước công chúng 73
Quan hệ báo chí 73
Thông cáo báo chí 73
Truyền thông là gì 73
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!