Slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 865

Bộ tài liều có nhiều slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu 62
Khái niệm vấn đề 62
Quy trình giải quyết vấn đề 7 bước 65
Khởi tạo ý tưởng 61
Phương pháp Metaplan 61
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 62
Sáu chiếc mũ tư duy 62
Sơ đồ tư duy 62
Sơ đồ xương cá 63
Khái niệm ra quyết định 61
Quy trình ra quyết định 61
Ra quyết định tập thể 61
Khôi phục quan hệ 61
Tổng kết 61
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!