Slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 846

Bộ tài liều có nhiều slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu 61
Khái niệm vấn đề 61
Quy trình giải quyết vấn đề 7 bước 63
Khởi tạo ý tưởng 60
Phương pháp Metaplan 60
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 60
Sáu chiếc mũ tư duy 60
Sơ đồ tư duy 60
Sơ đồ xương cá 61
Khái niệm ra quyết định 60
Quy trình ra quyết định 60
Ra quyết định tập thể 60
Khôi phục quan hệ 60
Tổng kết 60
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!