Slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 804

Bộ tài liều có nhiều slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu 58
Khái niệm vấn đề 58
Quy trình giải quyết vấn đề 7 bước 60
Khởi tạo ý tưởng 57
Phương pháp Metaplan 57
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 57
Sáu chiếc mũ tư duy 57
Sơ đồ tư duy 57
Sơ đồ xương cá 58
Khái niệm ra quyết định 57
Quy trình ra quyết định 57
Ra quyết định tập thể 57
Khôi phục quan hệ 57
Tổng kết 57
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!