Slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 818

Bộ tài liều có nhiều slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu 59
Khái niệm vấn đề 59
Quy trình giải quyết vấn đề 7 bước 61
Khởi tạo ý tưởng 58
Phương pháp Metaplan 58
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 58
Sáu chiếc mũ tư duy 58
Sơ đồ tư duy 58
Sơ đồ xương cá 59
Khái niệm ra quyết định 58
Quy trình ra quyết định 58
Ra quyết định tập thể 58
Khôi phục quan hệ 58
Tổng kết 58
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!