Slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 832

Bộ tài liều có nhiều slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu 60
Khái niệm vấn đề 60
Quy trình giải quyết vấn đề 7 bước 62
Khởi tạo ý tưởng 59
Phương pháp Metaplan 59
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 59
Sáu chiếc mũ tư duy 59
Sơ đồ tư duy 59
Sơ đồ xương cá 60
Khái niệm ra quyết định 59
Quy trình ra quyết định 59
Ra quyết định tập thể 59
Khôi phục quan hệ 59
Tổng kết 59
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!