Slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề

Tổng lượt tải: 877

Bộ tài liều có nhiều slides bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, quy trình ra quyết định, sơ đồ xương cá, phương pháp metaplan, sáu chiếu mũ tư duy, sơ đồ tư, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Giới thiệu 62
Khái niệm vấn đề 62
Quy trình giải quyết vấn đề 7 bước 67
Khởi tạo ý tưởng 62
Phương pháp Metaplan 61
Sáng tạo trong giải quyết vấn đề 63
Sáu chiếc mũ tư duy 64
Sơ đồ tư duy 63
Sơ đồ xương cá 64
Khái niệm ra quyết định 62
Quy trình ra quyết định 62
Ra quyết định tập thể 62
Khôi phục quan hệ 61
Tổng kết 62
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!