Slides bài giảng kỹ năng bán hàng

Tổng lượt tải: 821

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng bán hàng như: Kỹ năng bán hàng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xác định nhu câu, tư duy tích cực, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tư duy tích cực 103
Kiến thức cơ sở 102
Kỹ năng làm việc nhóm 103
Kỹ năng thuyết trình 103
Kỹ năng xác định nhu cầu 102
Nguyên tắc cơ bản của nhân viên kinh doanh 102
Bán hàng qua điện thoại 103
Thu hồi công nợ 103
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!