Slides bài giảng kỹ năng bán hàng

Tổng lượt tải: 788

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng bán hàng như: Kỹ năng bán hàng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xác định nhu câu, tư duy tích cực, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tư duy tích cực 99
Kiến thức cơ sở 98
Kỹ năng làm việc nhóm 99
Kỹ năng thuyết trình 99
Kỹ năng xác định nhu cầu 98
Nguyên tắc cơ bản của nhân viên kinh doanh 98
Bán hàng qua điện thoại 99
Thu hồi công nợ 98
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!