Slides bài giảng kỹ năng bán hàng

Tổng lượt tải: 813

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng bán hàng như: Kỹ năng bán hàng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xác định nhu câu, tư duy tích cực, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tư duy tích cực 102
Kiến thức cơ sở 101
Kỹ năng làm việc nhóm 102
Kỹ năng thuyết trình 102
Kỹ năng xác định nhu cầu 101
Nguyên tắc cơ bản của nhân viên kinh doanh 101
Bán hàng qua điện thoại 102
Thu hồi công nợ 102
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!