Slides bài giảng kỹ năng bán hàng

Tổng lượt tải: 772

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng bán hàng như: Kỹ năng bán hàng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xác định nhu câu, tư duy tích cực, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tư duy tích cực 97
Kiến thức cơ sở 96
Kỹ năng làm việc nhóm 97
Kỹ năng thuyết trình 97
Kỹ năng xác định nhu cầu 96
Nguyên tắc cơ bản của nhân viên kinh doanh 96
Bán hàng qua điện thoại 97
Thu hồi công nợ 96
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!