Slides bài giảng kỹ năng bán hàng

Tổng lượt tải: 780

Bộ tài liệu gồm các Slides bài giảng kỹ năng bán hàng như: Kỹ năng bán hàng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xác định nhu câu, tư duy tích cực, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tư duy tích cực 98
Kiến thức cơ sở 97
Kỹ năng làm việc nhóm 98
Kỹ năng thuyết trình 98
Kỹ năng xác định nhu cầu 97
Nguyên tắc cơ bản của nhân viên kinh doanh 97
Bán hàng qua điện thoại 98
Thu hồi công nợ 97
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!