Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo

Tổng lượt tải: 172

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý giúp DNNVV xử lý vấn để khiếu nại, tố cáo được hiệu quả như: Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo, giấy biên nhận hồ sơ, sổ theo giõi xử lý khiếu nại tố cáo, biên bản hợp, quyết định xử lý, v.v…..

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo 42
Quyết định xử lý khiếu nại tố cáo 20
Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo 31
Sổ theo dõi xử lý khiếu nại tố cáo 37
Giấy đề nghị khiếu nại tố cáo 32
Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại tố cáo 10
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!