Quy trình xử lý công việc của lãnh đạo

Tổng lượt tải: 400

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình xử lý công việc của lãnh đạo như: Thủ tục xem xét lãnh đạo, thông báo họp xem xét lãnh đạo, biên bản họp xem xét lãnh đạo, báo cáo xem xét lãnh đạo.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục xem xét lãnh đạo 100
Thông báo họp 100
Biên bản họp 100
Báo cáo 100
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!