Quy trình xây dựng công cụ đo lường – OKRs

Tổng lượt tải: 278

Quy trình xây dựng công cụ đo lường – OKRs (Bộ tài liệu do công tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình triển khai OKR 28
Ví dụ về OKR 28
Mẫu biểu OKR 27
Google triển khai thành công OKR 18
Biểu mẫu mục tiêu phòng tài chính 25
Biểu mẫu mục tiêu phòng Marketing 25
Biểu mẫu mục tiêu phòng kinh doanh 25
Biểu mẫu mục tiêu phòng hành chính nhân sự 25
Biểu mẫu mục tiêu phòng chăm sóc khách hàng 25
Những chú ý khi kết hợp trong đo lường hiệu suất làm việc (KPI-OKRs) 26
Tài liệu viết về OKR 26
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!