Quy trình xây dựng công cụ đo lường – OKRs

Tổng lượt tải: 291

Quy trình xây dựng công cụ đo lường – OKRs (Bộ tài liệu do công tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn).

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình triển khai OKR 29
Ví dụ về OKR 29
Mẫu biểu OKR 28
Google triển khai thành công OKR 19
Biểu mẫu mục tiêu phòng tài chính 27
Biểu mẫu mục tiêu phòng Marketing 26
Biểu mẫu mục tiêu phòng kinh doanh 26
Biểu mẫu mục tiêu phòng hành chính nhân sự 26
Biểu mẫu mục tiêu phòng chăm sóc khách hàng 26
Những chú ý khi kết hợp trong đo lường hiệu suất làm việc (KPI-OKRs) 27
Tài liệu viết về OKR 28
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!