Quy trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa

Tổng lượt tải: 200

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa như: Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, bảng xếp đồ lưu kho, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục bảo toàn và giao nhận sản phẩm 100
Bảng xếp đồ lưu kho 100
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!