Quy trình tuyển dụng

Tổng lượt tải: 1.279

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện hoạt động tuyển dụng cho DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, thư mời phỏng vấn, danh sách phỏng vấn, bản tự khai ứng viên, thư mời làm bài kiểm tra, kế hoạch tuyển dụng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình tuyển dụng 124
Kế hoạch tuyển nhân sự 96
Kế hoạch tuyển dụng trong 6 tháng 52
Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất 82
Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng 62
Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra 46
Kế hoạch tuyể dung công ty 18
Thư mời làm bài kiểm tra 28
Bản tự khai của ứng viên 92
Danh sách kết quả làm bài kiểm tra 60
Thông báo không tuyển dụng 20
Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn 49
Danh sách câu hỏi phỏng vấn 94
Thư mời phỏng vấn 106
Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn 116
Thông báo tuyển dụng 104
Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao 130
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!