Quy trình tuyển dụng

Tổng lượt tải: 1.245

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện hoạt động tuyển dụng cho DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, thư mời phỏng vấn, danh sách phỏng vấn, bản tự khai ứng viên, thư mời làm bài kiểm tra, kế hoạch tuyển dụng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình tuyển dụng 122
Kế hoạch tuyển nhân sự 94
Kế hoạch tuyển dụng trong 6 tháng 50
Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất 80
Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng 60
Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra 44
Kế hoạch tuyể dung công ty 16
Thư mời làm bài kiểm tra 26
Bản tự khai của ứng viên 90
Danh sách kết quả làm bài kiểm tra 58
Thông báo không tuyển dụng 18
Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn 47
Danh sách câu hỏi phỏng vấn 92
Thư mời phỏng vấn 104
Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn 114
Thông báo tuyển dụng 102
Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao 128
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!