Quy trình tuyển dụng

Tổng lượt tải: 1.262

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện hoạt động tuyển dụng cho DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, thư mời phỏng vấn, danh sách phỏng vấn, bản tự khai ứng viên, thư mời làm bài kiểm tra, kế hoạch tuyển dụng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình tuyển dụng 123
Kế hoạch tuyển nhân sự 95
Kế hoạch tuyển dụng trong 6 tháng 51
Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất 81
Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng 61
Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra 45
Kế hoạch tuyể dung công ty 17
Thư mời làm bài kiểm tra 27
Bản tự khai của ứng viên 91
Danh sách kết quả làm bài kiểm tra 59
Thông báo không tuyển dụng 19
Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn 48
Danh sách câu hỏi phỏng vấn 93
Thư mời phỏng vấn 105
Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn 115
Thông báo tuyển dụng 103
Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao 129
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!