Quy trình thử việc

Tổng lượt tải: 1.094

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn quản lý hoạt động thử việc nhân viên mới trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình thử việc, hợp đồng thử việc, quyết định tiếp nhận nhân viên mới, biên bản bàn giao công cụ tài liệu, thông báo không ký hợp đồng lao động, chương trình thử việc, bảng đánh giá kết quả thử việc, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình thử việc 214
Hợp đồng thử việc 204
Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc 104
Kế hoạch chuẩn bị thử việc 60
Biên bản bàn giao công cụ tài sản 116
Chương trình thử việc 40
Bảng đánh giá kết quả thử việc 81
Quyết định tiếp nhận nhân viên 93
Thông báo không ký HĐLĐ 182
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!