Quy trình quản lý tài liệu

Tổng lượt tải: 800

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình quản lý tài liệu như: Thủ tục kiểm soát tài liệu, phiếu yêu cầu tài liệu mới, phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu, danh sách tài liệu, danh sách phản hồi tài liệu, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục kiểm soát tài liệu 100
Phiếu yêu cầu tài liệu 100
Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu 100
Danh sách tài liệu 100
Danh sách phân phối nhiều tài liệu 100
Danh sách phân phối tài liệu 100
Biễu mẫu theo dõi thay đổi tài liệu 100
Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu 100
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!