Quy trình quản lý hồ sơ

Tổng lượt tải: 202

Bộ tài liệu doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu như: Thủ tục kiểm soát hồ sơ, danh sách hồ sơ, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục kiểm soát hồ sơ 101
Danh sách hồ sơ 101
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!