Quy trình quản lý cải tiến sáng tạo

Tổng lượt tải: 202

Bộ tài liệu gồm các vản bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình quản lý cải tiến sáng tạo như: Thủ tục cải tiến thường xuyên, phiếu CAR, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục cải tiến thường xuyên 101
Phiếu CAR 101
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!