Quy trình nghỉ việc

Tổng lượt tải: 915

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn giải quyết cho CBCNV nghỉ việc trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình nghỉ việc, đơn xin nghỉ việc, quyết định nghỉ việc, biên bàn bàn giao hồ sơ tài liệu, biên bản bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ, phiếu cam kết nghỉ việc, biên bản thanh lý hợp đồng lao động, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình nghỉ việc 203
Đơn xin nghỉ việc 110
Quyết định nghỉ việc 137
Biên bản bàn giao công việc 191
Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu 80
Biên bản bàn giao tài sản, công cụ, dụng cụ 112
Biên bản thanh lý nghỉ việc 82
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!