Quy trình nghỉ phép

Tổng lượt tải: 352

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn giải quyết việc xin nghỉ phép của CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng; Mẫu đơn xin nghỉ phép, sổ theo dõi nghỉ phép, quy trịnh số ngày nghỉ phép, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng 202
Giấy xin nghỉ phép 92
Sổ theo dõi nghỉ phép 58
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!