Quy trình mua hàng

Tổng lượt tải: 255

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình mua hàng: Thủ tục mua hàng, giám sát nhà cung cấp khi giao hàng, bảng định mức tồn kho tối thiểu.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục mua hàng 85
Giám sát nhà cung cấp khi giao hàng 85
Bảng định mức tồn kho tối thiểu 85
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!