Quy trình liên quan đến khách hàng

Tổng lượt tải: 393

Bộ tài liệu gồm có các văn bản hướng dẫn quản lý công việc liên quan đến khách hàng như: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tiếp thu xử lý yêu cầu của khách hàng, sổ theo dõi chăm sóc khách hàng, phiếu khảo sát khách hàng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tiếp nhận thông tin khách hàng 128
Xử lý yêu cầu khách hàng 128
Sổ theo dõi chăm sóc khách hàng 128
Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng 9
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!