Quy trình kiểm toán nội bộ

Tổng lượt tải: 937

Quy trình kiểm toán nộ bộ là bộ tài liệu hướng dẫn cán bộ quản lý phương pháp, cách thức thực hiện kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Kiểm soát nội bộ bằng tiền 105
Kiểm toán các khoản phải thu của khách hàng 104
Kiểm toán hàng tồn kho 104
Kiểm toán tài sản cố định 104
Kiểm toán chi phí khấu hao 104
Kiểm toán nợ phải trả 104
Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu 104
Kiểm tóa doanh thu và thu nhập khác 104
Kiểm toán chi phí 104
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!