Quy trình kiểm soát sản phẩm lỗi

Tổng lượt tải: 387

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình kiểm soát sản phẩm lỗi như: Thủ tục kiểm soát sản phẩm lỗi, phiếu NCR, sổ thoe dõi NCR, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục kiểm soát sản phẩm lỗi 129
Phiếu NCR 129
Sổ theo dõi NCR 129
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!