Quy trình khắc phục sự cố và phòng ngừa rủi ro

Tổng lượt tải: 303

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình khắc phục sự cố và phòng ngừa rủi ro như: Thủ tục khắc phục phòng ngừa, sổ theo dõi CAR, phiếu CAR, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục khắc phục phòng ngừa 101
Phiếu CAR 101
Sổ theo dõi CAR 101
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!