Quy trình hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Tổng lượt tải: 592

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn giải quyết việc xin nghỉ phép của CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực, kế hoạch nhân sự, bảng ngân sách đào tạo, bảng năng lực kỹ năng cốt lõi, bảng đánh giá năng lực nhân viên, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình hoạch định nhân sự 99
Bảng đánh giá năng lực nhân viên 101
Ngân sách đào tạo 98
Năng lực kỹ năng cốt lõi 99
Kế hoạch nhân sự của bộ phận hàng năm 98
Kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm 97
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!