Quy trình đo lường quá trình làm việc

Tổng lượt tải: 293

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình đo lường quá trình làm việc của các bộ phận, người lao động như: Thủ tục theo dõi và đo lường quá trình, kế hoạch kiểm soát, mẫu kế hoạch kiểm soát quá trình.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục theo dõi, đo lường quá trình 99
Kế hoạch kiểm soát 97
Mẫu kế hoạch kiểm soát quá trình 97
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!