Quy trình đào tạo thuê ngoài

Tổng lượt tải: 401

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản và các mẫu biểu giúp DNNVV quản lý hoạt động đào tạo thuê ngoài được chặt chẽ và hiệu quả như: Quy trình đào tạo thuê ngoài, kế hoạch đào tạo, tờ trình cử đi đào tạo, quyết định xử đi đào tạo, phiếu yêu cầu đào tạo, tổng hợp nhu cầu đào tạo, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đào tạo thuê ngoài 84
Quyết định cử đi đào tạo 16
Phiếu xác định nhu cầu đào tạo 12
Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 17
Kế hoạch đào tạo 12
Tờ trình cử đi đào tạo 21
Bảng cam kết đào tạo 30
Phiếu đánh giá khóa học 38
Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo 30
Báo cáo kết quả ứng dụng sau đào tạo 42
Hồ sơ đào tạo 36
Báo cáo tổng hợp sau đào tạo 63
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!