Quy trình đào tạo thuê ngoài

Tổng lượt tải: 413

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản và các mẫu biểu giúp DNNVV quản lý hoạt động đào tạo thuê ngoài được chặt chẽ và hiệu quả như: Quy trình đào tạo thuê ngoài, kế hoạch đào tạo, tờ trình cử đi đào tạo, quyết định xử đi đào tạo, phiếu yêu cầu đào tạo, tổng hợp nhu cầu đào tạo, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đào tạo thuê ngoài 85
Quyết định cử đi đào tạo 17
Phiếu xác định nhu cầu đào tạo 13
Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 18
Kế hoạch đào tạo 13
Tờ trình cử đi đào tạo 22
Bảng cam kết đào tạo 31
Phiếu đánh giá khóa học 39
Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo 31
Báo cáo kết quả ứng dụng sau đào tạo 43
Hồ sơ đào tạo 37
Báo cáo tổng hợp sau đào tạo 64
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!