Quy trình đào tạo nội bộ

Tổng lượt tải: 280

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn giải quyết việc xin nghỉ phép của CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình đào tạo nội bộ, biên bản đào tạo, chương trình đào tạo, chính sách đào tạo nội bộ, giảng viên đào tạo nội bộ, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đào tạo nội bộ 47
Chính sách đào tạo nội bộ 65
Mô tả công việc giảng viên nội bộ 44
Chương trình đào tạo 90
Biên bản đào tạo 34
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!