Quy trình đào tạo hội nhập

Tổng lượt tải: 306

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản giúp DNNVV quản lý hoạt động đào tạo hội nhập được bài  bản, chuyên nghiệp như: Quy trình đào tạo hội nhập, chương trình đào tạo theo chức danh, kế hoạch đào tạo nội quy, kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, biên bản đào tạo, đào tạo kỹ năng, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đào tạo hội nhập 43
Kế hoạch đào tạo nội quy 85
Kế hoạch đào tạo nội bộ 63
Chương trình đào tạo theo chức danh 90
Biên bản đào tạo 25
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!