Quy trình đào tạo hội nhập

Tổng lượt tải: 311

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản giúp DNNVV quản lý hoạt động đào tạo hội nhập được bài  bản, chuyên nghiệp như: Quy trình đào tạo hội nhập, chương trình đào tạo theo chức danh, kế hoạch đào tạo nội quy, kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, biên bản đào tạo, đào tạo kỹ năng, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đào tạo hội nhập 44
Kế hoạch đào tạo nội quy 86
Kế hoạch đào tạo nội bộ 64
Chương trình đào tạo theo chức danh 91
Biên bản đào tạo 26
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!