Quy trình đánh giá nội bộ

Tổng lượt tải: 607

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá nội bộ như: Thủ tục đánh giá nội bộ, chương trình đánh giá nội bộ, mẫu ghi chép của đánh giá viên, lịch đánh giá nội bộ, báo cáo kết quả đánh giá chất lượng nội bộ, câu hỏi đánh giá.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục đánh giá nội bộ 101
Câu hỏi đánh giá 102
Chương trình đánh giá nội bộ 101
Phiếu ghi chép của đánh giá viên 101
Lịch đánh giá nội bộ 101
Báo cáo kết quả chất lượng đánh giá nội bộ 101
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!