Quy trình đánh giá nhà cung cấp

Tổng lượt tải: 290

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình đánh giá nhà cung cấp như: Đánh giá nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp được chọn, danh sách nhà cung cấp chính thức, tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp,v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục đánh giá nhà cung cấp 73
Danh sách nhà cung ứng được chọn 72
Danh sách nhà cung ứng chính thức 72
Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng 73
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!