Quy trình đánh giá nhà cung cấp

Tổng lượt tải: 294

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình đánh giá nhà cung cấp như: Đánh giá nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp được chọn, danh sách nhà cung cấp chính thức, tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp,v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục đánh giá nhà cung cấp 74
Danh sách nhà cung ứng được chọn 73
Danh sách nhà cung ứng chính thức 73
Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng 74
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!