Quy trình cung cấp số liệu thống kê

Tổng lượt tải: 404

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình cung cấp số liệu thống kê như: Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê, các biểu mẫu thống kê, kỹ thuật thống kể, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê 101
Phục lục 1 101
Phục lục 2.1 101
Phục lục 2.2 101
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!