Quy trình chăm sóc khách hàng

Tổng lượt tải: 526

Bộ tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp xử lý đúng quy trình chăm sóc khách hàng như: Xử lý khiếu nại khách hàng, phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng, sổ theo dõi khiếu nại khách hàng, phiếu thu thập ý kiến khách hàng, phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng 106
Phiếu ghi nhận ý kiến của khách hàng 105
Sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng 105
Phiếu thu thập ý kiến của khách hàng 105
Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng 105
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!