Quy trình bảo trì thiết bị

Tổng lượt tải: 728

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý công tác bảo trì thiết bị như: Quy trình bảo trì thiết bị, danh sách máy móc thiết bị, lý lịch máy, kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Danh sách máy móc thiết bị 104
Lý lịch máy 104
Kế hoạch bảo dưỡng kiểm tra hàng năm 104
Kế hoạch bảo dưỡng kiểm tra hàng tháng 104
Quy chế bảo trì, bảo dưỡng 104
Phiếu yêu cầu sửa chữa 104
Biên bản sửa chữa và nghiệm thu 104
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!