Quy trình bảo trì thiết bị

Tổng lượt tải: 744

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý công tác bảo trì thiết bị như: Quy trình bảo trì thiết bị, danh sách máy móc thiết bị, lý lịch máy, kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Danh sách máy móc thiết bị 106
Lý lịch máy 107
Kế hoạch bảo dưỡng kiểm tra hàng năm 107
Kế hoạch bảo dưỡng kiểm tra hàng tháng 106
Quy chế bảo trì, bảo dưỡng 106
Phiếu yêu cầu sửa chữa 106
Biên bản sửa chữa và nghiệm thu 106
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!