Quy trình bảo trì thiết bị

Tổng lượt tải: 737

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý công tác bảo trì thiết bị như: Quy trình bảo trì thiết bị, danh sách máy móc thiết bị, lý lịch máy, kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Danh sách máy móc thiết bị 105
Lý lịch máy 106
Kế hoạch bảo dưỡng kiểm tra hàng năm 106
Kế hoạch bảo dưỡng kiểm tra hàng tháng 105
Quy chế bảo trì, bảo dưỡng 105
Phiếu yêu cầu sửa chữa 105
Biên bản sửa chữa và nghiệm thu 105
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!