Quy trình bảo trì thiết bị

Tổng lượt tải: 468

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình bảo trì thiết bị như: Thủ tục bảo trì thiết bị, thẻ bảo trì thiết bị, các sự cố thường gặp và cách xử lý, danh mục thiết bị, lịch bảo trì thiết bị, lý lịch máy, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Thủ tục bảo trì thiết bị 78
Thẻ bảo trì thiết bị 78
Các sự cố thường gặp và cách xử lý 78
Danh mục thiết bị 78
Lịch bảo trì thiết bị 78
Phiếu lý lịch máy 78
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!