Quy định tổ chức cuộc họp

Tổng lượt tải: 75

Quy định tổ chức hội họp gồm các tài liệu như: Quy định quản lý và tổ chức hội họp, kế hoạch tổ chức cuộc họp, thư mới họp, biên bản cuộc họp, số theo dõi đặt phòng họp, v.v……

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp 18
Kế hoạch tổ chức cuộc họp 18
Thư mời họp 18
Biên bản cuộc họp 18
Sổ theo dõi đặt phòng họp 3
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!