Quy định sử dụng xe ô tô

Tổng lượt tải: 470

Bộ tài liệu gồm các văn bản quản lý như: Quy định sử dụng xe ô tô, bảng kê thanh toán chi phí xe ô tô, kế hoạch bảo trì, báo cáo sử dựng nhiên liệu, phiếu xác nhận sử dụng xe, phiếu điều động xe, giấy đề nghị sử dụng xe.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô 68
Bảng kê thanh toán chi phí ô tô 67
Kế hoạch bảo trì 67
Báo cáo tình hình sử dụng nhiên liệu hàng tuần 67
Phiếu xác nhận sử dụng xe 67
Phiếu điều động xe 67
Giấy đề nghị sử dụng xe 67
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!