Quy định sửa chữa

Tổng lượt tải: 232

Quy định sửa chữ bao gồm các tài liệu như: Quy trình sửa chữa, phiếu yêu cầu sửa chữ, sỗ theo dõi sữa chữa, biên bản nghiệm thu, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình sửa chữa 58
Phiếu yêu cầu sữa chữa 58
Biên bản nghiệm thu 58
Sổ theo dõi sữa chữa 58
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!