Quy định quản lý văn phòng phẩm

Tổng lượt tải: 578

Bộ tài liệu gồm các văn bản như: Quy định quản lý văn phòng phẩm, sổ cấp phát văn phòng phẩm, giấy đề nghị văn phòng phẩm, bảng đề nghị văn phòng phẩm hàng tháng, bảng định mức văn phòng phẩm, bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm, v.v…..

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý văn phòng phẩm 98
Sổ cấp phát VPP 96
Giấy đề nghị VPP 96
Bảng đề nghị VPP hàng tháng 96
Bảng định mức VPP 96
Bảng tiêu chuẩn VPP 96
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!