Quy định quản lý văn phòng phẩm

Tổng lượt tải: 584

Bộ tài liệu gồm các văn bản như: Quy định quản lý văn phòng phẩm, sổ cấp phát văn phòng phẩm, giấy đề nghị văn phòng phẩm, bảng đề nghị văn phòng phẩm hàng tháng, bảng định mức văn phòng phẩm, bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm, v.v…..

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý văn phòng phẩm 99
Sổ cấp phát VPP 97
Giấy đề nghị VPP 97
Bảng đề nghị VPP hàng tháng 97
Bảng định mức VPP 97
Bảng tiêu chuẩn VPP 97
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!