Quy định quản lý văn phòng phẩm

Tổng lượt tải: 572

Bộ tài liệu gồm các văn bản như: Quy định quản lý văn phòng phẩm, sổ cấp phát văn phòng phẩm, giấy đề nghị văn phòng phẩm, bảng đề nghị văn phòng phẩm hàng tháng, bảng định mức văn phòng phẩm, bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm, v.v…..

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý văn phòng phẩm 97
Sổ cấp phát VPP 95
Giấy đề nghị VPP 95
Bảng đề nghị VPP hàng tháng 95
Bảng định mức VPP 95
Bảng tiêu chuẩn VPP 95
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!