Quy định quản lý văn bản

Tổng lượt tải: 363

Bộ tài liệu gồm có các văn bản như: Quy định quản lý văn bản, danh mục thông báo, sổ chuyển giao văn bản, sổ theo dõi công văn đi, sổ theo dõi công văn đến.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến 90
Sổ theo dõi công văn đến 90
Sổ theo dõi công văn đi 90
Sổ chuyển giao văn bản 90
Danh mục thông báo 3
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!