Quy định quản lý tài sản

Tổng lượt tải: 1.850

Bộ tài liệu gồm có các văn bản quản lý như: Quy định quản lý tài sản, chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản, biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, phiếu yêu cầu sửa chữa, biên bản kiểm tra tài sản, biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý tài sản 232
Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản 232
Biên bản lắp đặt và nghiệp thu tài sản 231
Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị 231
Phiếu yêu cầu sửa chữa 231
Biên bản kiểm tra tài sản 231
Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản 231
Phiếu đề xuất trang thiết bị văn phòng 231
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!