Quy định quản lý tài sản

Tổng lượt tải: 1.842

Bộ tài liệu gồm có các văn bản quản lý như: Quy định quản lý tài sản, chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản, biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, phiếu yêu cầu sửa chữa, biên bản kiểm tra tài sản, biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý tài sản 231
Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản 231
Biên bản lắp đặt và nghiệp thu tài sản 230
Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị 230
Phiếu yêu cầu sửa chữa 230
Biên bản kiểm tra tài sản 230
Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản 230
Phiếu đề xuất trang thiết bị văn phòng 230
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!