Quy định quản lý giờ công lao động

Tổng lượt tải: 119

Bộ tài liệu gồm có các văn bản như: Quy định quản lý giờ công lao động, bảng chấm công, giấy đề nghị tăng ta, bảng xác nhận thời gian làm việc, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định quản lý giờ công lao động 21
Bảng chấm công 27
Bảng xác nhận thời gian làm việc 23
Giấy đề nghị tăng ca 48
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!