Quy định quản lý công tác phí

Tổng lượt tải: 1.114

Bộ tài liệu bao gồm các văn bản như: Quy định quản lý công tác phí, tờ trình công tác phí vượt khung, bảng kê phụ cấp lưu trú trong nước, quy định thanh toán tiền công tác phí, bảng xác nhận công tác, kế hoạch đi công tác, giấy giới thiệu, giấy đề nghị đi công tác, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định chế độ công tác phí 126
Tờ trình công tác phí vượt khung 123
Bảng kê phụ cấp lưu trú 124
Bảng thanh toán tiền công tác phí 124
Báo cáo kết quả công tác 124
Bảng xác nhận công tác 123
Kế hoạch đi công tác 124
Giấy giới thiệu 123
Giấy đề nghị đi công tác 123
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!