Quy định quản lý công tác phí

Tổng lượt tải: 1.094

Bộ tài liệu bao gồm các văn bản như: Quy định quản lý công tác phí, tờ trình công tác phí vượt khung, bảng kê phụ cấp lưu trú trong nước, quy định thanh toán tiền công tác phí, bảng xác nhận công tác, kế hoạch đi công tác, giấy giới thiệu, giấy đề nghị đi công tác, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định chế độ công tác phí 124
Tờ trình công tác phí vượt khung 121
Bảng kê phụ cấp lưu trú 121
Bảng thanh toán tiền công tác phí 121
Báo cáo kết quả công tác 122
Bảng xác nhận công tác 121
Kế hoạch đi công tác 122
Giấy giới thiệu 121
Giấy đề nghị đi công tác 121
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!