Quy định quản lý công tác phí

Tổng lượt tải: 1.105

Bộ tài liệu bao gồm các văn bản như: Quy định quản lý công tác phí, tờ trình công tác phí vượt khung, bảng kê phụ cấp lưu trú trong nước, quy định thanh toán tiền công tác phí, bảng xác nhận công tác, kế hoạch đi công tác, giấy giới thiệu, giấy đề nghị đi công tác, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định chế độ công tác phí 125
Tờ trình công tác phí vượt khung 122
Bảng kê phụ cấp lưu trú 123
Bảng thanh toán tiền công tác phí 123
Báo cáo kết quả công tác 123
Bảng xác nhận công tác 122
Kế hoạch đi công tác 123
Giấy giới thiệu 122
Giấy đề nghị đi công tác 122
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!