Quy định kiểm soát nhân viên khách hàng ra vào cổng

Tổng lượt tải: 260

Bộ tài liệu gồm có các văn bản như: Quy định kiểm soát nhân viên khách hàng ra vào cổng, sổ thoe dõi ô tô ra vào công, rổ theo dõi nhân viên ra vào cổng, sổ theo dõi khách ra vào cổng, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy định kiểm soát nhân viên, khách hàng ra vào cổng 52
Sổ theo dõi khách ra vào cổng 52
Sổ theo dõi nhân viên ra vào cổng 52
Sổ theo dõi ô tô ra vào cổng 52
Biên bản vụ việc 52
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!